Projekt "INDIGO GREEN" indigo-green

Projekt "INDIGO GREEN"

Razvojna agencija Sjever – DAN sa svojim partnerima osmislila je projekt "INDIGO GREEN" koji će pomoći da dugotrajno nezaposlene osobe te nezaposlene osobe s invaliditetom kroz programe samoosnaživanja te edukaciju iz područja poljoprivrede postanu konkurentnije na tržištu rada Varaždinske županije.

Za Razvojnu agenciju Sjever – DAN, dizajnirali smo i postavili web stranicu koja će se koristiti za promociju aktivnosti i događanja.