Udžbenici iz geografije i povijesti za srednje škole Udžbenici iz geografije i povijesti za srednje škole - Meridijani

Udžbenici za srednje škole

Rad na udžbenicima je jedan od najzahtjevnijih i najtežih poslova u grafičkoj pripremi. Timski rad je na prvom mjestu, a cijeli proces je kompleksan i dugotrajan. Treba zadovoljiti sve zadane uvjete koji su vrlo strogi i uz to gradivo treba biti prezentirano na dopadljiv i zanimljiv način.

Napravili smo grafički dizajn te grafičku pripremu udžbenika za povijest i geografiju, a svi su za izgled dobili najviše ocjene Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.