Meridijani Meridijani

Meridijani

Za izdavačku kuću "Meridijani" redizajnirali smo istoimeni časopis "Meridijani".

"Meridijani - časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja" je u potpunosti hrvatski časopis namijenjen popularizaciji znanosti. Ima najveću nakladu među takvim časopisima i izlazi sedamnaest godina (prije pod imenom "Hrvatski zemljopis"). Obuhvaća teme iz područja zemljopisa, povijesti, ekologije i putovanja.

 

Mali “face lifting” za nas je osmislio grafički studio znakovita naziva Duplerica (u našem uredničkom žargonu - dvije stranice spojene u jednu cjelinu)."Riječ urednice", Meridijani br. 157, Petra Somek, gl. urednica