Klokun Klokun

Katolički kalendari

Za jednog od  najvećih hrvatskih izdavača vjerskih slika i sličica Klokun d.o.o., napravili smo dizajn i grafičku pripremu katoličkih kalendara (jednolistni i dvanaestlistni), džepnog kalendara knjižice te džepnog kalendara na preklop.